Home » Objave » JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu Izmjena i dopuna PPUO Škabrnja – 05.02.2021. – 15.02.2021.

JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu Izmjena i dopuna PPUO Škabrnja – 05.02.2021. – 15.02.2021.