Home » Objave » Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Škabrnja

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Škabrnja

Rok za dostavu ponuda je 30 dana od dana objave natječaja. Budući da zadnji dan za predaju ponuda pada na dan 18. 04. 2021. (neradan dan), sukladno članku 81. stavku 2. Zakona o općem upravnom postupku, rok za predaju istječe u ponedjeljak 19.04.2021. godine, iz razloga što zadnji dan roka pada u neradni dan, rok istječe prvog sljedećeg radnog dana.

Preuzmi DOKUMENTE ⤓