Home » Objave » Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za vrijeme trajanja projekta “Širenje izvaninstitucionalnih usluga – Općina Škabrnja” UP.02.2.2.15.0034

Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za vrijeme trajanja projekta “Širenje izvaninstitucionalnih usluga – Općina Škabrnja” UP.02.2.2.15.0034